©  RoHan   
Dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami Dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami Dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami Dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami

  Výhody příhradových konstrukcí  
Technologie spojování dřevěných konstrukcí styčníkovými deskami s prolisovanými trny umožňuje variabilitu tvaru a rozměru konstrukce, rychlou a snadnou montáž, úspora nákladů nízkou spotřebou materiálu až o cca 30%.
Díky prefabrikaci výroba probíhá rychleji a vazníky vykazují velkou přesnost provádění. Výpočet příhradových vazníků je prováděn pomocí sofistikovaného software.

Výhody >>

  Návrh  
Pro návrh příhradových konstrukcí využíváme sofistikovaný software TRUSS, který nabízí komplexní zpracování projektu. Použitý software garantuje optimální spotřebu řeziva a statický výpočet všech prvků konstrukce.
  • návrh a posouzení vazníku
  • výpočet dřevěných konstrukcí
  • cenové kalkulace
  • exporty do CAD systémů
  • podklady pro strojní zařízení

  Výroba  
Střešní konstrukce vyráběné touto technologiíí se skládají z jednotlivých rovinných vazníků s prostorovým ztužením, které zajišťuje prostorovou stabilitu jednotlivých vazníků i celé konstrukce.
Jednotlivé přířezy se nejdříve impregnují, poté jsou spojovány styčníkovými deskami s trny metodou zalisování. Styčníkové desky s jednostraně prolisovanými trny působí jako skupina hřebíků a zároveň jako plech. Tyto spoje vykazují minimální poddajnost, nejmenší ze všech mechanických spojovacích prostředků.


  Montáž  
Naše firma disponuje vlastními dopravními a manipulačními prostředky, kterými dopravujeme jednotlivé díly k zákazníkovi. Hotové vazníky jsou usazovány, kotveny a větrovány na předem připravenou konstrukci širokým sortiment ocelových spojovacích prostředků.
Montáž a fixace střešních konstrukcí se vyznačuje rychlostí a jednoduchostí, která je dána přesnou výrobou a montážní připraveností ve výrobních halách

  Certifikace  
Výroba je pod stálým dohledem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p. a na hotové výrobky vám předáme "Prohlášení o vlastnostech" ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
Návrh >> Výroba >> Montáž >> Certifikace >>

 
 
Naši partneři:
Bova-Nail                                                   Bova Březnice s.r.o.                                                   Fine
Vazník s.r.o.
 
Vráto 82 (Zemědělský areál)
e-mail: vaznik@vaznikcb.cz;
tel.: 602 821 023,
       606 837 028,
       607 424 242,
       604 939 939
O firmě
O technologii
Příklady použití
Výhody
Návrh
Výroba
Montáž
Objednávka
Certifikace
Kontakt
Zásady zpracování osobních údajů